ระบบสนับสนุนการประชุมออนไลน์
เครื่่องมือ การเตรียมระบบ คู่มือการใช้งาน Download
Web IOS Android PC/Notesbook
1. เข้าใช้งาน WebEx ผ่านทางช่องทางที่ติดตั้งไว้
2. เลือก Join a Meeting
3. ใส่หมายเลขห้อง xxx xxx xxx
1. เข้าใช้งาน Zoom ผ่านทางช่องทางที่ติดตั้งไว้
2. เลือก Join a Meeting
3. ใส่หมายเลข Meeting ID
5. ใส่ชื่อผู้ใช้งาน จะไปปรากฏในห้องประชุม
6. เลือกใช้ Call แบบ Audio
วิธีแก้ Link ใน IOS
1. เข้าใช้งานผ่าน Microsoft Teams ที่ติดตั้งไว้
2. สามารถตั้งกลุ่มสมาชิกสำหรับภารกิจงาน แต่ละโครงการได้
3. สามารถนัดหมาย ตั้งปฏิทินแจ้งเตือนการประชุมล่วงหน้าได้
4. สามารถใช้ในการนำเสนอร่วมกับ Microsft Office 365 ได้
5. สามารถเปลี่ยนฉากหลังให้ตัวเอง เมื่อวิดีโอคอลได้
6. สามารถแชร์หน้าจอที่กำลังใช้งานอยู่เพื่อการนำเสนอเนื้อหาอื่นๆ ได้
 
1. เข้าใช้งาน Hangouts ผ่านทางช่องทางที่ติดตั้งไว้
2. Sign in ด้วย Google Account (xx@gmail.com)
3. เข้าใช้ Hangouts
4. เชิญผู้ร่วมสนทนาผ่านทางบัญชี Gmail
5. เฉพาะ version PC เท่านั้น ที่สามารถ Share Screen ได้